NORMSERVIS s.r.o.

STN 223829 (223829)

Nože na kovy. Nože revolverové uberacie priame s uhlom nastavenia 75° s reznými doštičkami zo spekaných karbidov. Základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.6.1978

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223829
: 223829
: 54846
: 1.6.1978
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN