NORMSERVIS s.r.o.

STN 223773 (223773)

Nože na kovy. Nože na vnútorné závity.

NORMA vydána dne 1.1.1967

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223773
: 223773
: 54829
: 1.1.1967
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN