NORMSERVIS s.r.o.

STN 223615 (223615)

Nože vyvrtávacie uberacie 60° z rýchloreznej ocele so štvorcovým prierezom telesa noža.

NORMA vydána dne 1.4.1978

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223615
: 223615
: 54802
: 1.4.1978
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN