NORMSERVIS s.r.o.

STN 223563 (223563)

Nože na kovy. Ľavé zaobľovacie nože vyduté.

NORMA vydána dne 1.3.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223563
: 223563
: 54783
: 1.3.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN