NORMSERVIS s.r.o.

STN 223562 (223562)

Nože na kovy. Pravé zaobľovacie nože vyduté.

NORMA vydána dne 1.3.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223562
: 223562
: 54781
: 1.3.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN