NORMSERVIS s.r.o.

STN 223316 (223316)

Nože na kovy. Nože na vnútorné závity.

NORMA vydána dne 1.3.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 223316
: 223316
: 54724
: 1.3.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN