NORMSERVIS s.r.o.

STN 222766 (222766)

Nástroje na reťazové, drážkové a iné ozubenie. Odvaľovacie frézy na hriadele s jemným drážkovaním podľa STN 01 4933.

NORMA vydána dne 1.12.1969

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 222766
: 222766
: 54648
: 1.12.1969
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN