NORMSERVIS s.r.o.

STN 221180 (221180)

Skrutkové vrtáky ľavorezné s valcovou stopkou. Krátky rad. Základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 221180
: 221180
: 54424
: 1.5.1988
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN