NORMSERVIS s.r.o.

STN 220451 (220451)

Vťahovací čap stopiek nástrojov s kužeľom 7: 24 na automatickú výmenu. Rozmery a mechanické vlastnosti.

NORMA vydána dne 1.3.1991

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 220451
: 220451
: 54331
: 1.3.1991
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN