NORMSERVIS s.r.o.

STN 220440 (220440)

Upínanie nástrojov na kovy. Krátke kužeľové stopky Morse s vyrážačom.

NORMA vydána dne 1.9.1966

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 220440
: 220440
: 54324
: 1.9.1966
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN