NORMSERVIS s.r.o.

STN 210001 (210001)

Tvárniace stroje. Technické požiadavky na vyhotovenie tvárniacich strojov. Základné ustanovenia.

NORMA vydána dne 1.10.1982

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 210001
: 210001
: 54169
: 1.10.1982
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN