NORMSERVIS s.r.o.

STN 200717 (200717)

Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na brúsky.

NORMA vydána dne 1.2.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 200717
: 200717
: 54137
: 1.2.1988
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN