NORMSERVIS s.r.o.

STN 200710 (200710)

Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na vodorovné vyvrtávačky.

NORMA vydána dne 1.2.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 200710
: 200710
: 54132
: 1.2.1988
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN