NORMSERVIS s.r.o.

STN 200704 (200704)

Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na revolverové sústruhy.

NORMA vydána dne 1.2.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 200704
: 200704
: 54128
: 1.2.1988
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN