NORMSERVIS s.r.o.

STN 200701 (200701)

Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na hrotové sústruhy.

NORMA vydána dne 1.2.1988

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 200701
: 200701
: 54126
: 1.2.1988
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN