NORMSERVIS s.r.o.

STN 200065 (200065)

Obrábacie stroje na kovy. Metódy merania a hodnotenia mechanického kmitania. Medzné hodnoty kmitania.

NORMA vydána dne 1.6.1992

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 200065
: 200065
: 54007
: 1.6.1992
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 200065 (200065):

Tato norma stanovi podminky a zpusoby mereni a vyhodnoceni prumerne hodnoty rychlosti a vychylky mechanickeho kmitani na urcenych mistech a v urcenych smerech obrabeciho stroje pri behu na prazdno, ktere je vyvolano zdroji kmitani v samotnem stroji a stanovi jejich mezni hodnoty, ktere nesmi byt prekroceny. Norma se nevztahuje na obrabeci stroje s primocarym vratnym hlavnim reznym pohybem