NORMSERVIS s.r.o.

STN 186511 (186511)

Priemyselné roboty. Cyklické, polohové a dráhové riadiace systémy. Technické požiadavky a metódy skúšok.

NORMA vydána dne 1.7.1988

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 186511
: 186511
: 53928
: 1.7.1988
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN