NORMSERVIS s.r.o.

STN 186510 (186510)

Priemyselné roboty. Propojenia. Technické požiadavky.

NORMA vydána dne 1.9.1988

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 186510
: 186510
: 53927
: 1.9.1988
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN