NORMSERVIS s.r.o.

STN 186508 (186508)

Priemyselné roboty. Všeobecné technické požiadavky.

NORMA vydána dne 1.1.1990

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 186508
: 186508
: 53925
: 1.1.1990
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN