NORMSERVIS s.r.o.

STN 180006 (180006)

Prostriedky merania a riadenia technologických procesov. Elektrické výrobky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok.

NORMA vydána dne 1.11.1990

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 180006
: 180006
: 53870
: 1.11.1990
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN