NORMSERVIS s.r.o.

STN 177070 (177070)

Pákové váhy presné. Spoločné ustanovenia.

NORMA vydána dne 1.10.1968

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 177070
: 177070
: 53845
: 1.10.1968
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN