NORMSERVIS s.r.o.

STN 177001 (177001)

Názvoslovie váh, vážiacich zariadení a závaží.

NORMA vydána dne 1.3.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 177001
: 177001
: 53834
: 1.3.1987
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy STN