NORMSERVIS s.r.o.

STN 166003 (166003)

Stavebné kovanie. Názvy a definície.

NORMA vydána dne 1.8.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 166003
: 166003
: 53806
: 1.8.1987
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN