NORMSERVIS s.r.o.

STN 160220 (160220)

Plechovky a kombinované škatule. Všeobecné technické požiadavky.

NORMA vydána dne 1.10.1978

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 160220
: 160220
: 53777
: 1.10.1978
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN