NORMSERVIS s.r.o.

STN 160201 (160201)

Skúšanie konzervových plechoviek.

NORMA vydána dne 1.8.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 160201
: 160201
: 53770
: 1.8.1987
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN