NORMSERVIS s.r.o.

STN 160134 (160134)

Oceľové kanvy. Všeobecné technické podmienky.

NORMA vydána dne 1.2.1977

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 160134
: 160134
: 53768
: 1.2.1977
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN