NORMSERVIS s.r.o.

STN 139791 (139791)

Armatúry priemyselné. Odlučovače pre pracovný pretlak 32 MPa (cca 325 kp/cm2).

NORMA vydána dne 1.1.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 139791
: 139791
: 53684
: 1.1.1975
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN