NORMSERVIS s.r.o.

STN 139736 (139736)

Armatúry a potrubia. Teplomerové objímky s vonkajším závitom pre pracovný pretlak 32 MPa (cca 325 kp/cm2).

NORMA vydána dne 1.1.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 139736
: 139736
: 53660
: 1.1.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN