NORMSERVIS s.r.o.

STN 139714 (139714)

Armatúry a potrubia. Príruby na teplomerové objímky pre pracovný pretlak 32 MPa (cca 325 kp/cm2).

NORMA vydána dne 1.1.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 139714
: 139714
: 53654
: 1.1.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN