NORMSERVIS s.r.o.

STN 139701 (139701)

Armatúry a potrubia. Pripojovacie rozmery potrubí a armatúr pre pracovný pretlak 32 MPa (cca 325 kp/cm2).

NORMA vydána dne 1.1.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 139701
: 139701
: 53647
: 1.1.1975
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN