NORMSERVIS s.r.o.

STN 138926 (138926)

Sklenené rúry a tvarovky. Tvarovky krížové. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.1982

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 138926
: 138926
: 53642
: 1.5.1982
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN