NORMSERVIS s.r.o.

STN 138924 (138924)

Sklenené rúry a tvarovky. Priechodky. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.5.1982

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 138924
: 138924
: 53641
: 1.5.1982
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN