NORMSERVIS s.r.o.

STN 138900 (138900)

Sklenené potrubie. Sklenené rúry a tvarovky. Spoločné ustanovenia.

NORMA vydána dne 1.5.1982

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 138900
: 138900
: 53630
: 1.5.1982
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN