NORMSERVIS s.r.o.

STN 137610 (137610)

Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž. Konštrukcia a základné rozmery.

NORMA vydána dne 1.9.1985

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 137610
: 137610
: 53413
: 1.9.1985
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN