NORMSERVIS s.r.o.

STN 134309-2 (134309)

Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 2: Technické požiadavky (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.1.2002

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 134309-2
: 134309
: 85292
: 1.1.2002
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 134309-2 (134309):

Táto norma uvádza základné techn. požiadavky kladené na poistné priamočinné ventily a hlavné požiadavky na poistné ventily.