NORMSERVIS s.r.o.

GB/T 100-1986

Slotted countersunk head wood screws

NORMA vydána dne 2.7.1986

Čínsky -
Elektronické PDF (NA DOTAZ)

Čínsky -
Tištěné (NA DOTAZ)

Čínsky -
CD-ROM (NA DOTAZ)
Anglicky -
Elektronické PDF (NA DOTAZ)

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

Anglicky -
CD-ROM (NA DOTAZ)

:

: GB/T 100-1986
: 2.7.1986
:
Kategorie: Technické normy GB