NORMSERVIS s.r.o.

E DIN EN IEC 62680-1-5:2020-01

Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-5: Common components - USB Audio 3.0 Device Class Definition.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky a německy -
PDF - okamžité stažení (7657.80 CZK)

Anglicky a německy -
Tištěné (9253.80 CZK)

Anglicky a německy -
CD-ROM (7697.90 CZK)

:

: E DIN EN IEC 62680-1-5:2020-01
: Návrh normy
: 1.1.2020
: 156
: 499 g (1.10 )
:
Kategorie: Technické normy DIN

E DIN EN IEC 62680-1-5:2020-01 :

Schnittstellen des Universellen Seriellen Busses für Daten und Energie - Teil 1-5: Gemeinsame Komponenten - USB Audio 3.0 Geräteklassendefinition.