NORMSERVIS s.r.o.

E DIN EN 62657-4:2018-04

Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 4: Coexistence management with central coordination of wireless applications.

NORMA vydána dne 1.4.2018

Anglicky a německy -
PDF - okamžité stažení (5135.20 CZK)

Anglicky a německy -
Tištěné (6206.60 CZK)

Anglicky a německy -
CD-ROM (5175.30 CZK)

:

: E DIN EN 62657-4:2018-04
: Návrh normy
: 1.4.2018
: 153
: 490 g (1.08 )
:
Kategorie: Technické normy DIN

E DIN EN 62657-4:2018-04 :

Industrielle Kommunikationsnetze - Funk-Kommunikationsnetze - Teil 4: Koexistenzmanagement mit zentraler Koordinierung von Funkanwendungen.