NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 28037 (010242)

Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 28037
: 010242
: 506726
: 1.10.2019
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 28037 (010242):

Tato technická specifikace se zabývá lineárními kalibračními funkcemi, které popisují vztah mezi proměnnými X a Y funkční závislostí tvaru Y = A + B