NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-7
: 018259
: 504140
: 1.1.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259):

Tato technická specifikace stanoví metodu pro signalizaci použité metody odkazování na polohu ve všech aplikacích TPEG2, které požadují přenos podrobných informací o poloze do klientských zařízení, jako je například TPEG2-TEC. Dále popisuje kontejner pro odkazování na polohu TPEG2-LRC a jeho použití k signalizaci použité metody odkazování na polohu pro danou zprávu TPEG