NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-26 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-26
: 018259
: 507713
: 1.6.2019
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-26 (018259):

Tato technická specifikace je zaměřena na informování řidičů o úsecích pozemní komunikace, ve kterých je zapotřebí jejich zvýšené pozornosti. Tyto úseky mohou být místa se zvýšenou nehodovostí, ale také místa s přítomností prvků enforcementu (např. dopravní kamery). Při uplatňování nebo používání tohoto dokumentu je nutné dbát na národní legislativu, aby nedocházelo k jejímu porušení