NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-24
: 018259
: 504145
: 1.1.2018
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259):

Tato technická specifikace definuje šifrovací mechanismy LTE pro datové rámce služby TPEG. Navrhuje šifrování symetrickým sdíleným klíčem, který je podle pravidel daných touto normou pozměňován, aby nebylo příliš snadné zprávu rozšifrovat. Specifikace byla navržena pro použití v business modelu B2B