NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-23
: 018259
: 502964
: 1.7.2017
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-23 (018259):

Aplikace TPEG2-RMR stanovená v této technické specifikaci umožňuje poskytování služeb multimodálního navádění na trasu zahrnující více dopravních prostředků a módů dopravy, včetně parkování. Jedná se například o popis optimální multimodální trasy autem na nádraží s parkovištěm, poté vlakové spojení do přestupní stanice a spoj místní veřejné dopravy do cílového místa cestujícího. Způsoby použití jsou v tomto dokumentu popsány formou případů užití