NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-22
: 018259
: 504141
: 1.1.2018
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259):

Tato technická specifikace stanoví datový formát pro odkazování na polohu metodou OpenLR, její obecné požadavky a stanoví strukturu nástroje TPEG pro odkazování na polohu touto metodou. Tento nástroj je určen pro použití v kontejneru pro odkazování na polohu TPEG-LRC. OpenLR bylo vytvořeno pro přenos dopravních informací z centra do systémů ve vozidlech, ať už zabudovaných nebo přenosných (PND, chytrý telefon). Přenášené informace mohou popisovat aktuální dopravní situaci v konkrétním místě, dopravní předpověď nebo zvláštní varování. Místa jsou silnice, seznam propojených silnic, body zájmu, oblasti atp. K přenosu informace o poloze z vysílající strany na přijímající stanoví metoda OpenLR pravidla pro vygenerování odkazu na polohu, který je nezávislý na mapě, tzn., že aktuální odkazy na polohu jsou generovány dynamicky bez požadování užití předdefinovaných odkazů na polohu (sdílených oběma stranami)