NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259)

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 21219-21
: 018259
: 505903
: 1.11.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 21219-21 (018259):

Tato technická specifikace definuje metodu používání geografického odkazování na polohu (GLR) použitou v kontejnerech pro odkazování na polohu v různých aplikacích TPEG. Metoda GLR umožňuje popsat objekt zájmu pomocí geometrických lokalizovaných objektů, bodu, kruhu, jeho výseče či polygonu. Tento způsob popisu je doplňkem k mapovému popisu a je určen zejména pro zařízení, které nepracuje s vektorovým mapovým podkladem, ale s rastrovou mapou