NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 17187 (018319)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 17187
: 018319
: 95680
: 1.8.2014
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN P ISO/TS 17187 (018319):

Tato technická specifikace poskytuje pravidla pro řízení, které mají být použity v elektronické podobě pro vedení elektronického obchodu v bezpečném a otevřeném prostředí prostřednictvím normalizovaného rámce pro výměnu informací. Normalizovaný rámec pro výměnu informací zahrnuje procesní nástroje k usnadnění spojení mezi obchodními partnery, poskytuje plnou viditelnost přepravovaného zboží a snižuje jeho čas v přepravě. Navíc zavedení těchto pravidel a příbuzných norem a technologických aplikací by mělo umožnit obchodním subjektům zavést jejich doposud používané systémy bez zvýšení nákladů na aktualizaci