NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 15530-3 (014101)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 15530-3
: 014101
: 72940
: NEPLATNÁ
: 1.9.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN