NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 14253-3 (014100)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 14253-3
: 014100
: 72939
: NEPLATNÁ
: 1.9.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN