NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 12181-2 (014151)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 12181-2
: 014151
: 72484
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN