NORMSERVIS s.r.o.

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679)

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN P ISO/TS 11819-3
: 011679
: 505648
: NEPLATNÁ
: 1.9.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN